SERVISNÍ SLUŽBA

Jedná se o poskytování naší odborné pomoci přímo u Vás ve firmě, což je vhodné při řešení složitějších problémů s daty, upgrade, nastavením chodu programu apod. Pro střední a větší firmy rozšiřujeme nabídku také o analytické a poradenské služby v oblasti analýzy stávajícího stavu oběhu dokladů ve firmě, chodu účtárny, skladové evidence, vyhodnocení analýzy a návrh optimalizace těchto procesů ve firmě.


Náš PC servis je založen na jednoduchém konceptu – nahlásíte nám závadu, my přijedeme a počítač buď opravíme na místě, nebo ho odvezeme k nám do firmy. Pro vás to znamená maximální pohodlí, když nemusíte díky opravě vašeho počítače opustit domov, či kancelář.


Termínem zásahu se rozumí doba od nahlášení požadavku po okamžik výjezdu pracovníka firmy KJ software k objednateli zásahu.


Pro velký počet uživatelů programu Stereo si firma KJ software vyhrazuje právo, v případě výrazného překročení svých kapacit, upravit podmínky poskytování servisních zásahů.


Cena za analytické a poradenské služby je individuální, na základě domluvy obou stran. Další informace a podrobnosti o této službě rádi všem zájemcům sdělíme na požádání.


Výše uvedené služby lze objednat na adrese firmy KJ software písemně, telefonicky nebo faxem. Při specifikaci laskavě uveďte druh požadované služby, Vámi požadovaný termín, stručný popis požadovaných prací, popř. název a verzi Vašeho programu.