Úpravy programů STEREO, SKLAD a ÚČTO jednoduchého účetnictví na míru

Zajišťujeme úpravy programů STEREO/SKLAD dle individuálních požadavků uživatelů. Jedná se o úpravy tiskových sestav, vytvoření vazby s jinými programy, import a export dat.