Jednoduché účetnictví  - ÚČTO

Jednoduché účetnictví ÚČTO je program firmy Tichý&spol., který zpracovává veškeré ekonomické a administrativní agendy malých a středních firem. Většina vlastností popsaných u programu STEREO platí i pro tento program. ÚČTO a Stereo mají velmi podobný systém ovládání a proto přechod uživatelů z tohoto jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví STEREO je velmi snadný.

Proč právě program ÚČTO?

V ceně programu jsou moduly účetnictví, sklady, mzdy, majetek a kancelář, pro zpracování neomezeného počtu firem. ÚČTO je od roku 1995 držitelem známky ověřené kvality Czech Made a zvítězilo v anketách Volba 06 a Volba 07 jako nejoblíbenější ekonomický program.

Demoverze programu Jednoduché účetnictví ÚČTO ke stažení

Stáhnout demoverzi


ÚČTO umožňuje komplexní vedení firemní agendy
 • zákonem předepsaná agenda o peněžním hospodaření a majetku
 • evidence DPH, mzdy pro zaměstnance, výpočet daně z příjmu
 • adresář odběratelů a dodavatelů, obchodní korespondence
 • tisk běžných formulářů (faktura, objednávka, příkaz k úhradě)


ÚČTO Vám ušetří spoustu času

 • vícenásobně používané údaje zadáváte jenom jednou
 • možnost automatizace pravidelných plateb
 • automatická kontrola zadávaných údajů vyloučí případné chyby


ÚČTO Vám poskytne dokonalý přehled

 • podklady pro kontrolu finančním úřadem jsou okamžitě k dispozici
 • můžete sledovat hospodářské výsledky podle mnoha hledisek
 • v desítkách tiskových sestav a grafů najdete odpověď na každou otázku


ÚČTO je nová verze osvědčeného účetního programu

 • podle posledních údajů si již program zakoupilo již více než 32 000 uživatelů!
 • při změnách zákonů nabízíme registrovaným uživatelům aktualizovanou verzi programu


ÚČTO je určen pro

 • drobné a střední podnikatele, kteří mají zájem vést kompletní firemní agendu na počítači
 • firmy zpracovávají účetní agendu (počet účtovaných firem není omezen)
Program ÚČTO obsahuje:

Finance

 • obsahují vedení peněžního deníku, závazků a pohledávek a evidenci DPH
 • k dispozici je tisk peněžního deníku v několika variantách i výpočet daňového přiznání DPH včetně úřady požadovaných záznamů
 • nově je možný přímý tisk formuláře DPH a bez přepisování jeho odevzdání na finančním úřadě!
 • výsledný peněžní deník je členěn do 30 sloupců
 • v souladu s předpisy je možné opravovat nebo rušit jakýkoliv účetní zápis (zakázáno je pouze rušení vět v peněžním deníku)
 • všechny opravy v peněžním deníku se automaticky evidují v protokolu oprav

Inventář

 • evidence investičního majetku
 • evidence drobného hmotného majetku
 • sklady zboží, materiálu a výrobků s vazbou na montážní listy
 • program podporuje přenos pohybů inventáře do financí a tiskopisů (např. při prodeji zboží je možné vystavit fakturu a jedním příkazem ji přenést do knihy pohledávek)

Přehledy

 • zahrnují povinné sestavy účetní závěrky (Výkaz příjmů a výdajů, Výkaz o majetku a závazcích) a řadu dalších sestav, které poskytují souhrnný přehled o podnikatelských aktivitách firmy
 • přehledové sestavy a grafy umožňují program vytvářet pro uživatelem zadané období, které může zahrnovat i několik let
 • adresář odběratelů a dodavatelů
 • obchodní korespondence
 • často používané tiskopisy - faktury, poštovní poukázky, dodací listy, objednávky, příkazy k úhradě a vyúčtování cesty
 • k dispozici je vždy několik variant tiskových výstupů, které je možné uživatelsky upravovat

Tiskopisy

 • adresář odběratelů a dodavatelů
 • obchodní korespondence
 • často používané tiskopisy - faktury, poštovní poukázky, dodací listy, objednávky, příkazy k úhradě a vyúčtování cesty
 • k dispozici je vždy několik variant tiskových výstupů, které je možné uživatelsky upravovat

Ostatní

 • instalační parametry
 • přechod k dalším účtovaným firmám
 • volání samostatných podprogramů Mzdy a Daňové přiznání pro daň z příjmu
 • mzdová evidence je řešena nejen pro potřeby malých organizací do 25 zaměstnanců, ale i pro organizace nad 25 zaměstnanců
 • při výpočtu je možné kombinovat hodinovou, měsíční a úkolovou mzdu
 • výpočet zdravotního a sociálního pojištění i záloh na daň z příjmu provádí program automaticky včetně ročního zúčtování
 • program dále obsahuje instalační parametry, provedení roční uzávěrky, výpočet daně z příjmů, zálohování a obnovu dat i řadu dalších potřebných funkcí